محرومیت زدایی

در بنیاد برین انجام پروژه‌های محرومیت‌زدایی با مطالعات جامعه‌شناسی، روانشناسی و مددکاری انجام می‌شود.با انجام پژوهش‌های جامعه شناسی رفع کامل محرومیت نیازمند مداخله همزمان در چهار حوزه می‌باشد: ساخت مسکن و مدرسه، ارتقای بهداشت و وضعیت سلامت جسمی، ارتقای وضعیت سلامت روان، کارآفرینی و کمک به توسعه پایدار.

۱- ارتقای سطح بهداشت و سلامت جسمی

تشکیل پرونده پزشکی، ارجاع به پزشک عمومی برای معاینات اولیه، ارجاع به پزشک متخصص، تامین هزینه درمان و عمل جراحی، ارجاع تیم سیار برای ارائه کامل خدمات دندانپزشکی، بررسی وضعیت بهداشت فردی و خانواده، تهیه چک لیست وضعیت بهداشت، تامین اقلام بهداشتی و ریشه‌کنی مسائلی مانند شپش و مشکلات پوستی واگیردار.

۲- ارتقای وضعیت سلامت روان

انجام تست‌های روانشناسی جهت ارزیابی وضعیت سلامت روان، برگزاری کارگاه‌های رفع اضطراب و افسردگی، برگزاری کارگاه‌های فرزندپروری، برگزاری کارگاه‌های هنر درمانی برای کودکان

۳- ساخت مسکن و مدرسه

ساخت مسکن اکثرا در مناطق زاغه‌نشین حاشیه استان تهران صورت می‌گیرد. در پروژه‌های محرومیت زدایی روستاها، بازسازی منازل مدنظر قرار می‌گیرد. متاسفانه اکثر مناطق محروم فضای آموزشی ندارند.

۴- کارآفرینی و کمک به توسعه پایدار

بررسی شرایط اشتغال در منطقه، ارزیابی نقاط قوت و فرصت‌های موجود در منطقه، ایجاد اشتغال پایدار و زنجیره ارزش برای اهالی در جهت رفع محرومیت